Billedet på sidehoved
 • Herstedlund Skole

Læringsfælleskaber med plads til alle 

                     

 

Tekst

UDSKOLING

Velkommen til Herstedlund skole. Skolen hvor der plads til alle.

På Herstedlund skole går undervisning og dannelse hånd i hånd. Trivsel og læring er hinandens forudsætninger.

På Herstedlund skole tager vi din uddannelse seriøst!

Herstedlund skoles udskolingsafdeling består af dygtige og ansvarlige voksne inden for undervisningsområdet. Vi er ikke længere videnseksperter, vi er navigatører i viden og viden er tilgængelig hele tiden.  De vil sammen med dig som elev og med dine forældre sørge for, at du kommer bedst muligt igennem din uddannelse. Herstedlund skoles mål er, at du får den rette uddannelse og når dine mål. Derfor tager vi undervisningen seriøst. Det forventer vi også af dig som elev.

Vi arbejder med trygge og gode læringsmiljøer, som sikrer, at du er top-motiveret for at komme i skole. Som udskolingselev hos os forventes det, at du kan tage ansvar for dig selv og dine handlinger. Vi forventer at du i samarbejde med din mor og far kommer læringsparat i skole og møder til tiden.

Hos os får du en Chromebook som hjælp til dit studie. Den skal bruges til at tage noter, lave opgaver og gå til eksamen og vi forventer at du passer på den.

 

Herstedlund skole i udvikling

Målsætninger for Herstedlund Skole

 • Vi vil distriktets børn – I vælger os
 • Du opnår dine mål – og du får den rette uddannelse
 • Vi har de dygtigste medarbejdere til at hjælpe dig
 • Alle er en del af fællesskabet – alle bidrager til fællesskabet

 

 

 

Tekst

 

Ordensregler på Herstedlund skole

 

 

 1. Tag hensyn: Tal pænt til alle Hjælp hinanden Hold skolen ren Pas på skolens ting

 2. Vi vil ikke acceptere vold på skolen. Derfor kan slåskampe/voldelig adfærd medføre hjemsendelse på dagen efter forudgående kontakt til forældrene.

 3. Husk indendørs: Tale – ikke råbe Gå – ikke løbe Ingen brug af rulleskøjter o. lign. indendørs.

 4. Mobiltelefoner 0.-3. årgang: Telefonerne samles ind om morgenen og udleveres efter endt undervisning. 4.-9. årgang: Telefonerne er ikke synlige i undervisningen, med mindre det er efter aftale med en lærer/ pædagog. De kan samles ind som i indskolingen.

 5. Mad: Husk at rydde op efter dig, når du har spist. Indtagelse af energidrikke er ikke tilladt.

 6. Frikvarter, inde: Mellemtrinnet og Udskolingen kan have indeordning. Aftales konkret i den enkelte klasse med årgangens lærere.

 7. Frikvarter, inde: Afdelingerne udarbejder konkrete regler for indendørs pauseområder. Disse aftaler/regler hænges synligt i afdelingen, gerne flere steder.

 8. Rygning: Ingen må ryge på skolen eller på skolens område.

 9. Alle voldsomme og støjende lege foregår udendørs. Sneboldkastning foregår kun på boldbanen (mellemtrin/udskoling) og på boldbanen i Rundegård (indskoling).

 10. Elever i 7.-9. klasse kan med forældrenes skriftlige tilladelse få lov til at forlade skolen i pauserne.

Ingen aktuelle opslag