Billedet på sidehoved
 • Herstedlund Skole

Læringsfælleskaber med plads til alle 

                     

 

Tekst

MELLEMTRIN

Velkommen til Herstedlund skole. Skolen hvor der plads til alle.

På Herstedlund skole går undervisning og dannelse hånd i hånd. Trivsel og læring er hinandens forudsætninger.

På Herstedlund skole glæder vi os hver dag til at modtage dit barn og være med til at sikre, at det kan leve op til verdens efterhånden komplekse krav. På Herstedlund skole tager vi dit barns undervisning seriøst. Det forventer vi også du gør som forældre. På mellemtrinet er det særligt vigtigt, at du som forældre er med til at søge for, at dit barn kommer læringsparat i skole.

Vi tilbyder til gengæld dygtige og ansvarlige medarbejdere til at sikre at dit barn får den bedst mulige undervisning. Vi er ikke længere videnseksperter, vi er navigatører i viden og viden er tilgængelig hele tiden. Mellemtrinet er en overgang fra det at være barn til at begynde at være et ungt menneske og derfor er dette også en helt særlig periode i både jeres og dit barns liv. En periode hvor jeres barn er i en rivende udvikling, socialt og følelsesmæssigt, men også fagligt.

Du vil opleve at dit barn vokser og tænker mere selvstændigt og at dit barn bliver præteenager med de udsving det nu medfører. Men du vil også opleve, at både det stof som dit barn arbejder med og de opgaver dit barn skal lave bliver sværere og kræver mere tid. Derfor er det super vigtigt, at I som forældre er med på banen og sikrer, at jeres barn både får den rette mængde søvn, mad og grænser, men også at i sørger for, at de får lavet lektier og læst og reflekteret over verden.

Hos os får du en Chromebook som hjælp til dit skolearbejde. Den skal bruges til at tage noter og lave opgaver på og vi forventer at du passer på den.

Når børn oplever, at de voksne samarbejder bliver de som regel rolige, selv om de kan være i indre stormvejr. Derfor er du altid selv velkommen til at søge hjælp hos dit barns lærer.

 

Herstedlund skole i udvikling

Målsætninger for Herstedlund Skole

 • Vi vil distriktets børn – I vælger os
 • Du opnår dine mål – og du får den rette uddannelse
 • Vi har de dygtigste medarbejdere til at hjælpe dig
 • Alle er en del af fællesskabet – alle bidrager til fællesskabet

Tekst

 

Ordensregler på Herstedlund skole

 

 

 1. Tag hensyn: Tal pænt til alle Hjælp hinanden Hold skolen ren Pas på skolens ting

 2. Vi vil ikke acceptere vold på skolen. Derfor kan slåskampe/voldelig adfærd medføre hjemsendelse på dagen efter forudgående kontakt til forældrene.

 3. Husk indendørs: Tale – ikke råbe Gå – ikke løbe Ingen brug af rulleskøjter o. lign. indendørs.

 4. Mobiltelefoner 0.-3. årgang: Telefonerne samles ind om morgenen og udleveres efter endt undervisning. 4.-9. årgang: Telefonerne er ikke synlige i undervisningen, med mindre det er efter aftale med en lærer/ pædagog. De kan samles ind som i indskolingen.

 5. Mad: Husk at rydde op efter dig, når du har spist. Indtagelse af energidrikke er ikke tilladt.

 6. Frikvarter, inde: Mellemtrinnet og Udskolingen kan have indeordning. Aftales konkret i den enkelte klasse med årgangens lærere.

 7. Frikvarter, inde: Afdelingerne udarbejder konkrete regler for indendørs pauseområder. Disse aftaler/regler hænges synligt i afdelingen, gerne flere steder.

 8. Rygning: Ingen må ryge på skolen eller på skolens område.

 9. Alle voldsomme og støjende lege foregår udendørs. Sneboldkastning foregår kun på boldbanen (mellemtrin/udskoling) og på boldbanen i Rundegård (indskoling).

 10. Elever i 7.-9. klasse kan med forældrenes skriftlige tilladelse få lov til at forlade skolen i pauserne.