Billedet på sidehoved
 • Herstedlund Skole

Læringsfælleskaber med plads til alle 

                     

 

Tekst

INDSKOLING/ SFO

Velkommen til Herstedlund skole. Skolen hvor der er plads til alle.

På Herstedlund skole går undervisning og dannelse hånd i hånd. Trivsel og læring er hinandens forudsætninger.

Skolen i dag ligner måske udefra den skole, du kender fra du selv var barn. Men verden har ændret sig og det har skolen også.

På Herstedlund skole glæder vi os hver dag til at modtage dit barn og være med til at sikre, at det kan leve op til verdens efterhånden komplekse krav. Uddannelse i dag handler rigtigt meget om at kunne tolke, reflektere og forstå de systemer, som man skal kunne navigere i – både som barn og voksen.

Vi er ikke længere videnseksperter, vi er navigatører i viden og viden er tilgængelig hele tiden. På Herstedlund skole har vi derfor fokus på læringsprocessen og på at give dit barn de kompetencer, som skal til for at kunne klare sig godt -  både i livet og i uddannelsessystemet.

I Indskolingen handler det om tryghed, læring i fællesskaber og at sørge for at dit barn får den rette basis grundviden og kompetencer til at kunne gå videre op på mellemtrinet og udskolingen.

Det er ikke noget vi kan gøre alene. Derfor er vores samarbejde rigtigt vigtigt for at dit barn trives i skolen. Vi er fælles om at uddanne børnene og uddannelsen slutter ikke, når dit barn har fri. Vi forventer, at du inddrager, opdrager og snakker med dit barn om verden.

Dit barn skal kende så mange ord som mulig, øve alfabetet og kunne tælle og regne, næsten inden det starter, men vigtigst af alt skal det opleve og bruge sine læring fra skole i den virkelige verden. Uanset om I handler sammen eller læser historier, besøger naturen eller hvad I nu gør, så er det alt sammen vigtigt for dit barns udvikling i skolen. Lige som din involvering og det gode samarbejde med skolen er.

Herstedlund skole i udvikling

Målsætninger for Herstedlund Skole

 • Vi vil distriktets børn – I vælger os
 • Du opnår dine mål – og du får den rette uddannelse
 • Vi har de dygtigste medarbejdere til at hjælpe dig
 • Alle er en del af fællesskabet – alle bidrager til fællesskabet

 

Tekst

 

Ordensregler på Herstedlund skole

 

 

 1. Tag hensyn: Tal pænt til alle Hjælp hinanden Hold skolen ren Pas på skolens ting

 2. Vi vil ikke acceptere vold på skolen. Derfor kan slåskampe/voldelig adfærd medføre hjemsendelse på dagen efter forudgående kontakt til forældrene.

 3. Husk indendørs: Tale – ikke råbe Gå – ikke løbe Ingen brug af rulleskøjter o. lign. indendørs.

 4. Mobiltelefoner 0.-3. årgang: Telefonerne samles ind om morgenen og udleveres efter endt undervisning. 4.-9. årgang: Telefonerne er ikke synlige i undervisningen, med mindre det er efter aftale med en lærer/ pædagog. De kan samles ind som i indskolingen.

 5. Mad: Husk at rydde op efter dig, når du har spist. Indtagelse af energidrikke er ikke tilladt.

 6. Frikvarter, inde: Mellemtrinnet og Udskolingen kan have indeordning. Aftales konkret i den enkelte klasse med årgangens lærere.

 7. Frikvarter, inde: Afdelingerne udarbejder konkrete regler for indendørs pauseområder. Disse aftaler/regler hænges synligt i afdelingen, gerne flere steder.

 8. Rygning: Ingen må ryge på skolen eller på skolens område.

 9. Alle voldsomme og støjende lege foregår udendørs. Sneboldkastning foregår kun på boldbanen (mellemtrin/udskoling) og på boldbanen i Rundegård (indskoling).

 10. Elever i 7.-9. klasse kan med forældrenes skriftlige tilladelse få lov til at forlade skolen i pauserne.

Tekst