Billedet på sidehoved
  • Herstedlund Skole

Læringsfælleskaber med plads til alle 

                     

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
  • oplysninger om skolens klasser findes her: Elevtal
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 24,0 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 19,4 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 15,0 elever pr. klasse
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
  •  Antal lærere ansat i lærerstillinger 2013 2014: 70

    Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her: Skolens personale