Billedet på sidehoved
 • Herstedlund Skole

Læringsfælleskaber med plads til alle 

                     

Profil

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag:
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Håndarbejde
 • Idræt
 • Kristendomskundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur/teknik
 • Samfundsfag
 • Tysk
 
 
 

Evaluering af kvalitet

Standardiserede faglige tests tages løbende.
 
Der afholdes mindst 3 årlige klassekonferencer med team og ledelse:
 1. Planlægningskonference omhandler årsplaner for klassen/årgangen, med særlig fokus på kommunale såvel som skolens indsatsområder
 2. Læsekonference baseret på afholdt læsetest
 3. Evalueringskonference med opsamling på årets forløb

Skolens indsatsområder

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

En normal skoledags forløb:
 
Der er tilsyn med børnene i afdelingerne fra kl. 8.00. Undervisningen begynder kl. 8.10
 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Oplysninger om skolens ordensreglement findes her:  Samværsregler